TÜKETİCİYİ KORUMA VE DAYANIŞMA BİRLİĞİ DERNEĞİ

Ürün Güvenliği

Ürün Güvenliği Hizmetimiz

Haksız Fiyat Artışı

Haksız Fiyat Artışı Hizmetimiz

Tüketicileri Güçlendirmek

Tüketicileri Güçlendirmek Hizmetimizdir.

Tüketiciyi Koruma ve Dayanışma Birliği Derneği olarak ne yapıyoruz?

Haksız Fiyat Artışını Önlemek

Haksız fiyat artışını önlemek için tüketici koruma yasaları, fiyat tavanları ve denetim mekanizmaları kullanılır.

Fiyat Dengesi

Fiyat dengesi, arz ve talep faktörlerinin etkileşimi sonucunda oluşan piyasa fiyatının istikrarlı bir seviyede tutulmasıdır. Fiyat dengesi, rekabet, arz-talep ilişkisi ve piyasa güçleri tarafından belirlenir.

Haksız Kazancı Önleme

Haksız kazançları önlemek için yasalar ve denetim mekanizmaları kullanılır. Dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve haksız ticari uygulamaların engellenmesi amaçlanır, adil ve dürüst bir iş ortamı sağlanır.

Tüketici Dayanışması

Tüketici dayanışması, tüketicilerin haklarını korumak, bilinçli tüketim sağlamak ve güçlü bir ses oluşturmak için bir araya gelmeleridir. Tüketici dernekleri ve platformları, tüketici haklarının savunulmasında etkili rol oynar.

Piyasa Denetimi

Piyasa denetimi, ekonomik faaliyetleri düzenlemek ve haksız rekabeti önlemek amacıyla yapılan kontrol sürecidir. Hükümetler, düzenleyici kurumlar aracılığıyla piyasaları gözetler ve gerekli önlemleri alır. Piyasa denetimi, tüketicilerin haklarını korurken, sağlıklı bir iş ortamı oluşturmayı hedefler.

Tüketicin Bilgilendirilmesi ve Eğitimi

Tüketicinin bilgilendirilmesi ve eğitimi, tüketicilerin haklarını ve seçimlerini bilinçli bir şekilde yapabilmelerini sağlar. Kampanyalar, broşürler ve eğitim programları bu amaçla kullanılır.

Yönetim Kurulumuz

Mehmet Altıparmak

YÖN. KUR. ÜYESİ

Mehmet Altıparmak

YÖN. KUR. ÜYESİ

M. Hamil Nazik

GENEL BAŞKAN

M. Hamil Nazik

GENEL BAŞKAN

Mustafa Aydın

GENEL BAŞKAN YARDIMCISI

Mustafa Aydın

GENEL BAŞKAN YARDIMCISI

Mukaddem Kılıç

YÖN. KUR. ÜYESİ

Mukaddem Kılıç

YÖN. KUR. ÜYESİ

Tüko-Bir neler yapıyor?

bilimsel araştırma ve incelemeler yapmak 100%
mevzuat faaliyetlerine katkıda bulunmak 100%
Konferanslar, paneller, toplantılar düzenlemek 100%
tüketiciyi bilgilendirmek 100%

ve daha fazlası

0
Önlenen haksız Fiyat artışı
0
Tamamlanan Projeler
0+
Yıllık Deneyim
0
Gerçekleştirilen Konferans