Haksız Fiyat Analizi

Haksız Fiyat Analizi vs.

Haksız Fiyat Artışı Takibi

Bul, Yakala ve Raporla

Haksız Kazanç

Haksız Kazancını Engelle

hakkımızda

Derneğimiz Tüko-Bir Hakkında Bilgiler

Tüketicileri, bilinçli tüketicilerden oluşan bilgilendirilmiş bir topluluk oluşturmaya yönelik olarak güçlendirmek için; tüketici hakları, tüketicinin korunması ve buna ilişkin yasal düzenlemeler hakkında farkındalığı artırmak, dinamik ve sürekli değişen bir pazar ortamında, tüketici olarak sahip oldukları haklar konusunda ilgili, güncel ve doğru bilgilerle donatmak

misyonumuz

Tüko-Bir Olarak;

Misyonumuz

Tüketicileri, bilinçli tüketicilerden oluşan bilgilendirilmiş bir topluluk oluşturmaya yönelik olarak güçlendirmek için; tüketici hakları, tüketicinin korunması ve buna ilişkin yasal düzenlemeler hakkında farkındalığı artırmak, dinamik ve sürekli değişen bir pazar ortamında, tüketici olarak sahip oldukları haklar konusunda ilgili, güncel ve doğru bilgilerle donatmak

Vizyonumuz

Tüketicilerin bilinçli seçimler yapmasında; onlar için adil, hakkaniyetli ve tutarlı sonuçlar sağlamak; zamanında ve etkili bir şekilde tüketici mağduriyetinin giderilmesini kolaylaştıracak sistemler üzerinde çalışmak

Bu çerçevede;
  • Tüketicileri; bilgilendirme, bilinçlendirme ve eğitim yoluyla güçlendirmek; 
  • Tüketici sorunlarına yönelik olarak çağdaş, güncel mevzuatlar ortaya konmasında, 
  • Haksız ticari uygulamaların önlenmesi yoluyla tüketicinin korunmasını ve güvenliğinin artırılmasında;
  • Standartlar ve uygunlukları aracılığıyla kalite ve miktar güvencesinin sağlanmasında ve 
  • Uygun maliyetli ve etkili şikâyet giderme mekanizmalarına erişimin sağlanmasında ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak gerekli önlemlerin tüketici lehine oluşmasını sağlamaktır.

 

yaptıklarımız

Neler Yapıyoruz?

Tüko-Bir Derneği olarak neler yapıyoruz?

Piyasa Denetimi

Piyasa denetimi, ekonomik faaliyetleri düzenlemek ve haksız rekabeti önlemek amacıyla yapılan kontrol sürecidir. Hükümetler, düzenleyici kurumlar aracılığıyla piyasaları gözetler ve gerekli önlemleri alır. Piyasa denetimi, tüketicilerin haklarını korurken, sağlıklı bir iş ortamı oluşturmayı hedefler.

Haksız Fiyat Artışını Önlemek

Haksız fiyat artışını önlemek için tüketici koruma yasaları, fiyat tavanları ve denetim mekanizmaları kullanılır.

Fiyat Dengesi

Fiyat dengesi, arz ve talep faktörlerinin etkileşimi sonucunda oluşan piyasa fiyatının istikrarlı bir seviyede tutulmasıdır. Fiyat dengesi, rekabet, arz-talep ilişkisi ve piyasa güçleri tarafından belirlenir.

Haksız Kazançları Önleme

Haksız kazançları önlemek için yasalar ve denetim mekanizmaları kullanılır. Dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve haksız ticari uygulamaların engellenmesi amaçlanır, adil ve dürüst bir iş ortamı sağlanır.

Tüketici Dayanışması

Tüketici dayanışması, tüketicilerin haklarını korumak, bilinçli tüketim sağlamak ve güçlü bir ses oluşturmak için bir araya gelmeleridir. Tüketici dernekleri ve platformları, tüketici haklarının savunulmasında etkili rol oynar.

Tüketicin Bilgilendirilmesi ve Eğitimi

Tüketicinin bilgilendirilmesi ve eğitimi, tüketicilerin haklarını ve seçimlerini bilinçli bir şekilde yapabilmelerini sağlar. Kampanyalar, broşürler ve eğitim programları bu amaçla kullanılır.

Son Yazılar

01

Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Sn. Avni DİLBER i ziyaret

Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Sn. Avni DİLBER i ziyaret

02

Garanti Belgesi uygulamasında yenilik..

Garanti Belgesi uygulamasında yenilik..

04

15 Mart 2022 Dünya Tüketiciler Günü Mesajımız

15 Mart 2022 Dünya Tüketiciler Günü Mesajımız

faydalarımız

Tüko-Bir Derneği Faydaları

Ürün Güvenliği

Ürün Güvenliği Hizmetimiz

Haksız Fiyat Artışı

Haksız Fiyat Artışı Hizmetimiz

Tüketicileri Güçlendirmek

Tüketicileri Güçlendirmek Hizmetmizdir.

Önlenen haksız
Fiyat artışı
Tamamlanan
Projeler
yıllık
deneyim
gerçekleştirilen
konferans