Eğitim ve Projeler

TUKO-BİR sadece Türkiye’de değil aynı zamanda AB ülkeleri ile de çok sayıda faaliyet ve toplantı geliştirmiş ve çeşitli toplantılar düzenlemiş, davet edilmiş ve edilmektedir.

Bu bağlamda;

 1. Consumer Bridge (Tüketici Köprüleri) AB Bilgi Köprüleri Programı kapsamında; Ankara, Kayseri, Trabzon – TURKİYE ve Sofya, Plovdiv – Bulgaristan’da yürütülmüş. 2008-2009
 2. Consumer Rights and Responsibilities: Education for Sustainable Consumption-Tüketici hak ve sorumlulukları: Strengthening Civil Society in Pre- Accession- Sivil toplumun güçlendirilmesi Sürdürülebilir tüketimi için Eğitim. Ankara, Kayseri ve Trabzon 2008
 3. Youth Dialogue on Consumption, Lifestyles and Sustainability. Promotion of the Civil Society Dialogue Between EU and Turkey. 2008
 4. Management and Strategy for successful consumer organizations. Organization in co-operating with the general directorate-General for Health and Consumers, European Commission. 21-22 June 2010, 5-6 October Ankara -2010 25-28 October, 2010 Brussel -Belgium. TAIEX projects.
 5. The European Consumer Voice in Standardization-Union of Europe- ANEC General Assembly – Turkish represent. 2011 –2015
 6. ISO Copolco- bülten üyeliği ve gerektiğinde genel tüketici ve Türkiye için görüş belirtme
 7. Derneğimizin kurumsal kapasitesini artırmak için, Avrupa Birliği BEUC (AB’nin çatı organizasyonu olup, 32 ülkede tüketicinin güçlendirilmesi için çalışmalar yürüten bir kurum) tarafında düzenlenen eğitim ve toplantılara katılım sağlamış ve bu şekilde de uluslararası alanda da deneyim ve iletişimini artırmıştır (2008-2012)
 8. Training of Consumer Empowerment – Tüketici Hakları Güçleniyor Projesi 2016-2017
 9. Ticaret Bakanlığı-Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü ile birlikte OIC-ISEDAK ülkeleri ile birlikte Tüketicinin korunması konusundaki projede yer almıştır (2016-2017)
 10. Derneğimiz tüketiciye daha fazla hizmet verebilmek amacıyla faaliyetlerine AB projeleri ile destek almış ve bu konuda da ülkemizde AB Sivil Toplum Diyaloğu, AB Sivil Toplum Destek Programı, AB Erasmus+ programları, AB Sivil Düşün programları ile de ilgilenmiş ve bu konularda da çok sayıda proje yürütmüştür (2007-2008, 2008-2009,2014-2015, 2016-2018, 2020, 2020-2022 devam ediyor)
 11. Halen derneğimiz, federasyon ve konfederasyon çalışmalarını sürdürmekte ve örgütlenmeye önem vermekte ve çalışmalarına deva etmektedir.