Günümüzde insan yaşamını etkileyen çok sayıda yerel ülkesel ve küresel olaylar olmakta ve insan yaşamı bundan çok fazla etkilenmektedir.

Gerçekte dünya kaynaklarının kıt insan ihtiyaçlarının sonsuz olmasından dolayı en önemli sorun “KITLIK” sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır.

Oxford sözlüğe göre; Kıtlık, Gereksinime yetmeyecek denli azlık, az ve zor bulunma, gereksinimi karşılayamama, kıt olma durumu. Savaş, kuraklık gibi nedenlerle ürün yetişmemesi dolayısıyla doğan açlık.

Wikipedia’ya göre; Kıtlık, yaygın ve sürekli açlığa, etkilediği insanların aşırı zayıflayıp güçten düşmesine ve ölüm oranında önemli bir artışa yol açan aşırı ve uzun süreli gıda darlığı. Gıda darlığı çekilen bölge ya da ülkedeki tüm sınıfları ve toplulukları şu ya da bu oranda etkileyen kıtlıklar genel kıtlık olarak adlandırılır. TDK da da kıtlıkla ilgili benzer anlamlar yüklenmektedir.

Toplumda yaşayan her bireyin tüketici olduğundan hareketle her geçen gün daha fazla kıtlık ve sürdürülebilirlik problemleri ile karşılaşılması insanları karamsarlığa ve paniğe sürüklemektedir.

Ancak karamsarlık ve panikten daha çok toplumdaki tüm aktörlere önemli görevler düşmektedir. Günümüz dünyasında insanların karşı karşıya olduğu bu krizlere karşı çeşitli kurum, kuruluş ve kişiler çeşitli çalışmalar yapmaktadır. Özellikle Birleşmiş Milletler (UNCTAD), Avrupa Birliği vb. birçok uluslararası kuruluş bu konuda öncülük yapmakta Tüketicinin karşılaştığı sorunlarla ilgili toplantılar düzenlemekte, çeşitli çalışmalar yapmaktadır.

Üzerinde en fazla durulan ve tüm dünya tüketicilerini ilgilendiren konular;

  • Sürdürülebilir bir dünya
  • Sürdürülebilir çevre
  • Sürdürülebilir ve güvenli gıda
  • Piyasaya arz edilen ürünlerin güvenliği (Ürün güvenliği)
  • Finansal güvenlik
  • Para ve kredi

“Özellikle online alışverişler, sosyal medya etkisi ile genç tüketicilerin maruz kaldığı hak ihlallerine karşı korunmaları” bunların başında gelmektedir.

Online alışverişin cazibesi, buradan elde edilen ürünlerin güvensizliği konusunda tehlikeler çok büyük önem arz etmektedir.

Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletlerin en fazla üzerinde durduğu bir diğer konuda; tüketicinin korunmasında, Tüketici örgütlerinin aktif olmaması halinde başarı sağlanamayacağı yolundadır.

Doğal olarak, Tüketici hak ve çıkarlarının etkin bir şekilde korunması ve bunda da en önemli aktör olan sivil toplum kuruluşlarının (Tüketici Örgütlerinin) desteklenmesi gereği üzerinde ısrarla durmaktadırlar.

Tüketici örgütlerinin özel tüketici gruplarına-Özellikle gençlere-yönelik özel mesajlar vermeleri, sosyal medyayı aktif kullanmaları, özel tüketici gruplarına özgü programlar yapmaları gerektiği üzerinde de durulmaktadır.