TÜKETİCİYİ KORUMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

Derneğimiz 1995 yılında kurulduğundan beri, ülkemizde tüketici haklarının yerleşmesi, tüketicinin korunması, bilgilendirilmesi ve eğitimi konusunda alanına rakipsiz çalışmalara imza atmış, Edirne’den Kars’a bütün ülke tüketicileri ile temas kurmuş, paneller, seminerler, konferanslar düzenlemiş, tüketici ile direk temasa geçmiş, yüz yüze görüşmelerin yanında çok sayıda basın bülteni, basın bildirisi hazırlamış, bunda da her zaman, barışçıl, hoşgörülü, bağımsız – siyasi ve ticari – özellikle paydaşları ile uyumlu bir şekilde çalışmış, akademik bir üslupla problemleri çözme yoluna gitmiş, tüketicinin korunması konusunda etkin lobicilik yapmış, ilk tüketici yasasının çıktığı 1995 yılından beri,  tüketici korunmasında lider bir dernek olarak bir misyon üstlenmiş, her zaman ölçülü ve düzeyli olmuştur.

300+

Tüketici hakkı konusunda

1000+

Üyemiz için

280+

hak takibi

Tüko-Bir neler yapıyor?

bilimsel araştırma ve incelemeler yapmak 100%
mevzuat faaliyetlerine katkıda bulunmak 100%
Konferanslar, paneller, toplantılar düzenlemek 100%
tüketiciyi bilgilendirmek 100%

ve daha fazlası

Faaliyetler

 • Ülkemizde ve dünyada tüketicinin korunmasına ilişkin düzenlemeleri incelemek, bu konuda çalışma komiteleri oluşturarak bilimsel araştırma ve incelemeler yapmak, standardizasyon ve mevzuat faaliyetlerine katkıda bulunmak,
 • Yapılan çalışmalarla ilgili olarak, tüketicilerin bilgilendirilmesi ve eğitilmesi,
 • Konferanslar, paneller, toplantılar düzenlemek,
 • Kamuoyunu çalışmalarımızdan haberdar etmek için basın toplantıları ve açıklamaları yapmak,
 • Tüketicileri ilgilendiren çeşitli konularda yapılacak ya da yapılması düşünülen hukuksal mevzuata ilişkin görüş ve önerilerde bulunmak, hazırlanan taslakları ilgili kurumlara vermek,
 • Tüketicilerin, satın aldığı mal ve hizmetin fiyat, kalite, sağlık, güvenlik ve standardı yönünden korunması ve bilgilendirilmesi için girişimlerde bulunmak,
 • Tüketici şikayetlerini incelemek, değerlendirmek ve takip etmek,
 • Gerektiğinde tüketici şikayeti doğrultusunda kamu ve özel test laboratuvarlarını kullanarak test yaptırıp sonuca göre takip edip ve kamuoyuna açıklamak,
 • Dünyada geçerli olan Tüketici Hakları konusunda tüketicinin bilinçlendirilmesi ve bu hakların uygulanması için gerekli önlemlerin alınması konusunda girişimlerde bulunmak,
 • Ulusal ve uluslararası tüketici örgütleri ile iletişim ve işbirliği sağlamak
 • Türkiye genelinde örgütlenmeyi sağlayıp kitle iletişim araçlarını da kullanarak tüketicinin sesini duyurmak,
 • Tüketicilerimizi vurdumduymazlıktan vazgeçirerek, hakkını arayan bilinçli ve kendine güvenen bir toplum oluşturmak,
 • Enflasyon karşısında tüketicilerin ezilmemesi için girişimde bulunmak,
 • Tüketicilerin yaşam düzeylerinin yükseltilmesi, ekonomik çıkarlarının korunması ve adil gelir dağılımının sağlanması için kamuoyu oluşturmak, tüketicileri aydınlatmak ve bu amaçla ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunmak,
 • Tüketim maddelerinin tetkik edilerek, mekanik ve diğer özellikleri, yönleri hakkında tüketiciyi bilgilendirmek,
 • Bilinçli bir alışveriş için gereken bilgilendirmeleri yapmak, bu konuda broşür, bülten yayınlamak.
 • Tüketici meselelerinin duyurulması ve çözümünde beraberliği sağlayarak, üretici ve tüketici yönünden duyarlı bir ortam yaratılmasını sağlamak,
 • Tüketicilikle ilgili bülten, gazete, dergi çıkarmak, sosyal medya kampanyaları düzenlemek
1000+ üyemiz
30 yıla yaklaşan tecrübe
top rated services

Yönetim Kurulumuz

Mehmet Altıparmak

YÖN. KUR. ÜYESİ

Mehmet Altıparmak

YÖN. KUR. ÜYESİ

M. Hamil Nazik

GENEL BAŞKAN

M. Hamil Nazik

GENEL BAŞKAN

Mustafa Aydın

GENEL BAŞKAN YARDIMCISI

Mustafa Aydın

GENEL BAŞKAN YARDIMCISI

Mukaddem Kılıç

YÖN. KUR. ÜYESİ

Mukaddem Kılıç

YÖN. KUR. ÜYESİ