Yeni Tüketici Gündemi 

Giriş  Ekonominin temel prensibi kaynakların kıt, insan ihtiyaçlarının da sonsuz olmasıdır. Bu bağlamda tüketicinin karşı karşıya kaldığı en önemli sorun, sınırlı kaynakları ile ihtiyaçlarını en iyi şekilde giderebileceği mal ve hizmetleri elde etmek için satın almaktır. Bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler nedeni ile kaynaklarda önemli artışlar meydana gelmekte, bu durum her gün yeni mal ve […]

I cannot give you the formula for success, but I can give you the formula for failure. It is: Try to please everybody. David Oswald

Garanti Belgesi uygulamasında yenilik..

Most firms have set up a war room to triage their immediate response to the crisis. But the lack of visibility around future demand complicates efforts to restart stalled portfolio companies…