ÜRÜN GÜVENLİĞİ MEVZUATININ AKTÖRLERE ETKİSİ

Herkesin yaşadığı dünyada güvenli ve sürdürülebilir mal ve hizmet erişimi olmalıdırAmacımız; dünyada ve ülkemizde tüketicinin güvenli, adil ve dürüst bir pazarda yaşamasına destekvermekir.Bunun için; Ticari ve siyasi çıkar gütmeden, bağımsız ve kamu ve piyasaya mal ve hizmet üreten kesime doğru mesajlarla kamu yararına çalışmaktayız. ÜRÜN GÜVENLİĞİ- GÜVENLİ ÜRÜN Piyasaya sunulacak her ürünün, insan sağlığı, can […]

ÜRÜN GÜVENLİĞİ KONUSUNDA KAMU KURUMLARININ YAPMASI GEREKENLER

Kamu otoritesi kanun koyucu olarak tüketicinin sağlık ve güvenliğini sağlamakla sorumludur. Bu konuda yapması gerekenler; yasal mevzuatı düzenlemeleri kamu yararını esas alarak yapmaları, tüketicileri bilgilendirmeleri, bilinçlendirmeleri ve eğitmeleri, etkili, kolay ve kullanıcı dostu başvuru şikâyet mekanizması geliştirmeleri, ihlal yapanlarla ilgili gerekli tedbirleri almaları gerekmektedir. Çeşitli ülkelerden alınan tüketici güvenliğini tehlikeye sokan güvenlik önlemler örnekleri; Ülkemizde […]

KITLIK-KRİZLER, TÜKETİCİ SORUNLARI ve TÜKETİCİNİ GÜVENLİĞİ

Günümüzde insan yaşamını etkileyen çok sayıda yerel ülkesel ve küresel olaylar olmakta ve insan yaşamı bundan çok fazla etkilenmektedir. Gerçekte dünya kaynaklarının kıt insan ihtiyaçlarının sonsuz olmasından dolayı en önemli sorun “KITLIK” sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Oxford sözlüğe göre; Kıtlık, Gereksinime yetmeyecek denli azlık, az ve zor bulunma, gereksinimi karşılayamama, kıt olma durumu. Savaş, kuraklık gibi […]

  • 1
  • 2