Yeni Tüketici Gündemi 

Giriş  Ekonominin temel prensibi kaynakların kıt, insan ihtiyaçlarının da sonsuz olmasıdır. Bu bağlamda tüketicinin karşı karşıya kaldığı en önemli sorun, sınırlı kaynakları ile ihtiyaçlarını en iyi şekilde giderebileceği mal ve hizmetleri elde etmek için satın almaktır. Bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler nedeni ile kaynaklarda önemli artışlar meydana gelmekte, bu durum her gün yeni mal ve […]