TÜKETİCİYİ KORUMA VE DAYANIŞMA
BİRLİĞİ DERNEĞİ

ÜYE KAYIT FORMU

Adı Soyadı
Ana Adı
Baba Adı
Doğum Yeri
Doğum Tarihi
Meslek ve Sanatı
İkametgah Adresi ve Tlf
TC Kimlik No
 

Derneğe üye olma şartları,

Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip ve 18 yaşını bitirmiş bulunan herkes derneğe üye olabilir. Üyelik için dernekçe hazırlanan (Dernek üye formunun doldurulması yeterlidir.) Kamu hizmeti görevlilerinin üyeliği için 2908 sayılı Dernekler Kanunu hükümleri tatbik edilir.

Derneğimize üye olmak, bilinçli bir toplum, daha iyi bir gelecek için el ele vermek, bir şeyler yapabilme mutluluğuna kavuşmak demektir.

Formu doldurmadan önce lütfen dernek tüzüğünü okuyunuz.

Not: Derneğimize üye olmak isteyen tüketicilerimiz bu formu doldurup gönderdiğinde geçici üyemiz olacaktır. Kesin kayıt için form derneğimiz tarafından doldurularak adresinize yolanacaktır. Tüketicimiz okuyup imzaladıktan sonra formu 1 adet fotoğraf ve nüfüz cüzdan fortokopisi ile birlikte bize ulaştırdığı takdirde yönetim kurulumuzun onayı ile asıl üye olarak kabul edilebilir. Sonuçlar hakkında tüketicimizede bilgi verilir.