Tüketiciyi Koruma ve Dayanışma Birliği Derneği Projelerimiz

EĞİTİM VE PROJELERİMİZ
Bu program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir
Derneğimiz sadece ülkemizde değil aynı zamanda AB ülkeleri ile de çok sayıda faaliyet ve toplantı geliştirmiş ve çeşitli toplantılar düzenlemiş, davet edilmiş ve
edilmektedir. Bu bağlamda;
1. Consumer Bridge (Tüketici Köprüleri) AB Bilgi Köprüleri Programı kapsamında; Ankara, Kayseri, Trabzon ve Plovdiv - Bulgaristan’da yürütülmüş bir
projedir. 2008
2. Consumer Rights and Responsibilities: Education for Sustainable Consumption-Tüketici hak ve sorumlulukları: Strengthening Civil Society in Pre-
Accession- Sivil toplumun güçlendirilmesi
Sürdürülebilir tüketimi için Eğitim. Ankara, Kayseri ve Trabzon’da yürütülmüş bir projedir 2008
3. Youth Dialogue on Consumption, Lifestyles and Sustainability. Promotion of the Civil Society Dialogue Between EU and Turkey. 2008
4. Management and Strategy for successful consumer organizations. Organization in co-operating with the general directorate-General for Health and
Consumers, European Commission. 21-22 June 2010, 5-6 October Ankara -2010, 25-28 October, 2010 Brussel -Belgium. TAIEX projects.
5. Strengthen of consumer union. AB, BEUC, TRACE education. 2006-2011
6. The European Consumer Voice in Standardization-Union of Europe- ANEC General Assembly - Turkish represent. 2011 –2015
7. ISO Copolco- bülten üyeliği ve gerektiğinde genel tüketici ve Türkiye için görüş belirtme
8. Training of Consumer Empowerment – Tüketici Hakları Güçleniyor Projesi 2016-2017

TRACORE PROJE TANITIM PROGRAMI
Bu proje, Sivil toplum Diyaloğu Programı çerçevesinde yürütülmekte olup, proje tanıtımı Ankara’da gerçekleşmiştir.
Sivil Toplum Diyaloğu Programı, Türkiye’ye Avrupa Birliği üyesi ülkelerden sivil toplum kuruluşlarının, ortak bir konu etrafında bir araya gelerek, toplumların birbirini tanımaları, karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmalarını sağlayan bir platform olarak geliştirilmiş olup, Tüketicinin korunmasının sağlanması için etkili yöntemlerin uygulanması için Türkiye’de sivil toplumun güçlendirilmesi ve Türkiye’de AB uyum sürecinde Avrupa tüketici politikalarının uygulanmasının geliştirilmesi hedeflenmiş ve  12-14 Ocak 2017 tarihinde Ankara Midas Otel’de, Tüketici derneği çalışan ve gönüllüleri, tüketici aktivistleri (Blog yazan özellikle şirket CEO’larına e-posta göndererek görüşlerini bildirenler) ve diğer sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan 20 kişilik 2 grup halinde toplam 40 kişiye verilmiştir.

TRACORE projesinin yaygınlaştırılması kapsamında; www.tüketici.eu web sitesinin buna ilişkin organizasyonu kapsamında bir forum köşesi oluşturulmuş ve online tüketici başvuruları alınarak cevaplanmaya başlanmıştır.
Böylece yıllardır sürüncemede kalan piyasa gözetimi ve denetimi ile AB’nin çok önemsediği, tüketici korunmasında anlaşmazlıkların çözümü yolunda birçok kamu kurumundan bile daha aktif görev yapacağız. Yine aynı şekilde web sitemizin alt yapısının uygun olması nedeniyle bağımsız, tüketici eğitimi ve bilinçlendirilmesi de yapılabilecektir

 TÜKO-BİR tarafından 3-4 Mayıs 2017 tarihleri arasında düzenlenen konferansda, T. C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tuketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Muduru Ramazan Ersoy, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Gen. Mud. Daire Başkanı Yakup Guzel, TÜKO-BİR Başkanı Prof. Dr. Hamil Nazik, Barrister, Senior Law Lecturer and Mediator (London, United Kingdom) Amel Ketani, Consumer Protection Activities in EU-Greece saple Chrysanthi Boufidou, konuşmacı olarak yer aldı. TÜKO-BİR ve Romanya Tüketici Derneği işbirliği ile Tüketici Haklarının Güçlendirilmesi Projesi kapsamında, a) Romanya Tüketici Derneği ev sahipliğinde Romanya’da “Eğitimcilerin Eğitimi” b) Kavala Tüketici Derneği ev sahipliğinde Yunanistan Kavala şehrinde “Eğitimcilerin Eğitimi” gerçekleştirildi.