15 Mart Tüketiciler Günü detayı

Değerli Tüketicilerimiz,

1962 den bu yana her 15 Mart’ta kutlanmakta olan Dünya Tüketiciler Gününü bu yıl ne yazık ki karamsar bir tablo içinde anıyoruz.

Tüketicilerimiz bir taraftan salgın hastalık bir taraftan yükselen fiyatlar ve  küresel ekonomik kriz, bir taraftan da tröstleşen sermayenin  haksız uygulamaları ile boğuşmak zorunda kalmaktadır.

Yine kendilerinin de birer tüketici olduğunu unutarak haksız fiyat artışları ve fırsatçı uygulamalarla tüketicilerimizi zorlayan kitlelerle de karşı karşıya geldiğimiz bir dönemin içinden geçiyoruz.

Tüm kesimlerin, tüketicinin ve tüketimin sağlıklı ve güvenilir bir ortama sahip olması ile üretimin ve ekonominin de güçleneceğinin farkına varmasıyla, en kısa zamanda adil bir dengenin kurulmasını temenni ediyoruz.

Küresel uygulamaların ve adaletsiz dayatmaların devletleri dahi zorladığı bu dönemde, ayakta kalabilmenin yegane yolu, birlikte hareket edebilmek; devletler, kurumlar, sivil toplum örgütleri ve her bir tüketicinin aynı amaç için kenetlenmesi ile mümkün olabilecektir.

Dünyada yayınlanan ilk standardı çıkarmış, zamanının en kuvvetli tüketici koruma örgütü olan ahilik geleneğini ve teşkilatını oluşturup yaygınlaştırarak bir dünya imparatorluğunu tesis edebilmiş milletimizin, bu devirde de dünyaya örnek olabilecek bir mücadeleyi başarabileceği inancı ile  mutlu, huzurlu, sağlıklı bir gelecek tesis edebileceğimize inanıyoruz ..