Tüketici Eğitimi ve Önemi detayı

Bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler nedeni ile kaynaklarda önemli artışlar meydana gelmekte, bu durum her gün yeni mal ve hizmetlerin üretilmesine neden olmaktadır. Tüketicinin ürün ve hizmetlerin çeşitliliği ve karmaşıklığı karşısında tüketim alanlarının bir veya belki bir kaçında bir dereceye kadar uzman olması mümkün olsa bile, ürün ve hizmetleri tam olarak değerlendirebilmesi olanaksızdır. Sonuçta tüketici bu ürünler arasından ihtiyacına en uygun olanını bilinçli bir şekilde seçememekte, seçebildiği ürünün özelliklerini de çok iyi bilememektedir.

         Ekonomik faaliyetlerin esas amacının tüketici ihtiyaçlarının karşılanması ve tatmini olmasına rağmen, bu faaliyetlerin esas nedeni olan tüketici, bu konuda doğrudan söz sahibi olamamaktadır. Ekonomik bilimlerin ve bunların uygulanması ile ilgili bütün faaliyetlerin hedefi olan tüketici, ancak talep ve seçme özellikleri açısından etkin olabilmekte, kendi refahı ve tatmini için, çok zaman üreticinin ve aracının davranışları nedeni ile sıkıntı çekmekte ve çoğunlukla da istismar edilmektedir.

         Ekonomide tam rekabet düzeninin ancak kâğıt üzerinde kalan bir uygulama olması, genellikle de eksik rekabet olarak gerçekleşmesi tüketicinin liberal ekonomilerde istismar edilmesine neden olmaktadır.

         Ülkemizde tüketiciler;

Ülkemiz gibi tüketicinin korunmasına yönelik çalışmaların çok yeni olduğu ülkelerde;

Bu noktada, tüketicinin eğitimi ve bilgilendirilmesi ihtiyacı ortaya çıkmaktadır.