Temel Olarak Alışverişte Dikkat Edilecek İlkeler  detayı

Bilinçli Alışveriş;

Alışveriş Öncesinde İzlenmesi Gereken Adımlar  

Alışveriş Sırasında İzlenmesi Gereken Adımlar

Satın alma sonrası, satın almadan sağlanacak yararı artırmak için tüketici kendisine bazı sorular sorarak gerçekçi bir değerlendirme yapmalıdır. Şöyle ki;

            Eğer belirtilen bu soruların cevabı’’ EVET’’ise satın alma en uygun biçimde gerçekleştirilmiş demektir.

Alışveriş Sonrasında İzlenmesi Gereken Adımlar

vSatın alınan malın kullanım ve bakım kılavuzları dikkatlice okunmalı ve aynen uygulanmalıdır.

vSatın alınan malın arızalanması durumunda öncelikle yetkili servise başvurulmalıdır.

vSatın alınan malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda ilgili yerlere başvurmalı ve yasal haklarınızı kullanmalısınız.

Bilinçli bir tüketici satın aldığı mal ve hizmetlerle ilgili olumsuz gelişmelerle karşılaştığında yasal hakkını aramalıdır.