2021 Yılı Tüketici Hakem Heyetlerine Başvurularda Parasal Sınırlar Yeniden Belirlendi detayı

Tüketici hakem heyetlerine yapılan başvurular için her yıl parasal sınırlar yeniden belirlenmektedir. Söz konusu parasal sınırlar, 2021 yılı itibariyle şu şekildedir;
 

görevlidir.

11 330 TL ve üzerindeki uyuşmazlıklar için ise tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılamaz; söz konusu başvuruların tüketici mahkemelerine, tüketici mahkemeleri bulunmayan yerlerde ise asliye hukuk mahkemelerine yapılması gerekmektedir.